Dit barns Human design-rapport 

Navn: “Bo”

Fødselsdata: *** 

Vi er tættest på vores helt autentiske selv som børn. Jo yngre vi er, des mindre farvede er vi af omgivelsernes begrænsende overbevisninger. Når man som forælder kender sit barns design, giver det både en øget forståelse, samt nye handlemuligheder ift. at støtte barnet i at bibeholde dets autenticitet på en helt unik, solid, men blid måde. At kende dit barns design kan gøre en verden til forskel for barnet og hele dets liv fremadrettet.

Os voksne kan bruge lang tid, megen energi og en masse tændersgnidsel på at aflære gamle mønstre, som ikke gavner vort system – ofte nogle mønstre, vi har taget til os i barndommen. Når børn støttes i at efterleve deres design, styrkes de i deres sande natur og kan forhåbentlig undgå at skulle igennem samme grad af den langsommelig proces med aflæring, som vi voksne. Det kan på sigt give børn - og i sidste ende voksne – som er i større balance, dybt integrerede i dem selv og med et selvværd og en indre tillid, som kan styre dem igennem selv de største storme.

 Human Design åbner dog blot op for nogle muligheder og nye perspektiver – du som forælder kender dit barn og guider selvfølgelig dit barn ud fra, hvad du kan mærke er bedst. Hvis noget af det, jeg skriver i denne reading ikke giver mening eller ikke føles rigtigt, så er det bare ud til højre med det. Ellers kan det være interessant at eksperimentere med for at se, om de følgende informationer kan åbne op for nye perspektiver, muligheder og i sidste ende mere balance.

 I denne reading udtaler jeg mig på et barns vegne – og ovenikøbet et barn, jeg aldrig har mødt – og når jeg gør det, er det KUN med Human Design briller. Intet jeg siger, skal tages som den absolutte sandhed, men som inspiration og/eller retningslinjer.


Type: Manifesting Generator 

Bo er en manifesting generator. Det vil sige, at Bos energitype består af to ret forskellige typer energier, nemlig den stabile, lidt langsomme energi fra generatorern og den meget hurtige og kraftfulde energi fra manifestoren.

Bo har fuld adgang til sin indre livskraft, når han laver dét, han elsker. Når han laver dét, han nyder og holder af, stråler han med en livsenergi, som tiltrækker andre mennesker og de ting, som er korrekte for ham at manifestere. Bo er en del af de 70% af befolkningen, som faktisk genererer sin egen energi, og som føler sig opfyldt og energifyldt, når han laver det, han elsker – så kan han blive ved i mange timer. Det er bare vigtigt, at han laver det, han holder af at lave, og det kan man som forælder styrke ham i at fokusere på.

Og det gælder alt. Det gælder for den mad, Bo spiser, for de fritidsaktiviteter, han laver, for de legekammerater, han er sammen med osv. Det skal lyse Bo op, han skal virkelig have lyst til det. SÅ går hans indre energimotor i gang – hans indre livskraft bliver tilgængelig for ham, og han er så dén af alle, der kan have allermest energi. Så stråler han som en sol, og der kommer mere flow for ham. 

Som manifesting generator er én af Bos særlige evner, at han tager visdommen fra en situation meget hurtigere end de fleste af os. Derfor har han ikke brug for at være i samme situation igen og igen – eller i lang tid - som vi andre måske har for at tage ved lære. I praksis kan det se sådan ud, at Bo fx går til klaver, og efter tre gange gider han ikke mere. Det kan være svært for den voksne at forstå, for vi ved jo, at man ikke har lært at spille klaver efter tre gange. Men manifesting generators er her ikke for at lære på den lineære måde, som vi er vant til. Efter tre ganges klaverundervisning kan Bo allerede have fået al den erfaring og lærdom, han behøvede ift. at lære om situationen ”klaverelev.” Han har allerede taget dét til sig, som han skulle have ud af den situation, og så er det korrekt for ham at bevæge sig videre, hvis han føler for det.

Manifesting generators er altså ikke lineære væsner – og det er netop én del af deres særlige gave. De viser resten af verden, at vi ikke behøver at gøre tingene på den gammeldags, lineære måde. Som manifesting generator er Bo her virkelig for at gøre tingene på sin egen måde, i sit eget tempo og ikke mindst for at smage på livets buffet – på de mange muligheder, der findes. Mange manifesting generators oplever skam over deres væren, fordi de måske kan springe fra hobby til hobby, fra relation til relation eller fra job til job, men det er faktisk denne adfærd, der er ganske korrekt for dem – indtil de finder dét, de har lyst til at fortsætte med. Derfor er der for forælderen en særlig opgave ift. at lade barnet netop være denne frie ”sommerfugl,” der sampler situationer, begivenheder og relationer og ligesom smager på alt, hvad livets buffet har at byde på. Han lærer nemlig og skaber sin visdom igennem alt det, han prøver.

Bo har en stærk mavefornemmelse, men den fungerer på en anden måde end for så mange andre. Bos mavefornemmelse er nemlig delt op i to dele – dvs. det er en to-trins proces.

Som manifesting generator kan man spørge sin mavefornemmelse – og mavefornemmelsen kan altid kun svare ja eller nej. Måske kan Bo øve sig i at fornemme mavefornemmeslen som en indre refleks – noget som trækker sig sammen eller åbner sig – måske fysisk eller rent energimæssigt, og føles dermed som nej eller ja. Det kan også føles som en indre lyd, sådan mmm-mm (ja) eller mm-mm (nej.) Som forælder kan man også lytte efter denne lyd hos Bo – den afslører, hvad hans mavefornemmelse svarer (lyden er svær at beskrive på skrift), men det er mavefornemmelsens lyd. Det er vigtigt, at Bo får tid til at mærke mavefornemmelsen – og den kan som sagt kun svare på Ja/Nej spørgsmål, så som forælder kan man komme langt med at stille den form for spørgsmål, så mavefornemmelsen kan aktiveres.

Det er også vigtigt at holde sig for øje, at ligeså snart mavefornemmelsen har svaret, har sindet vane for at blande sig. Sindet tænker i nuancer – det gør mavefornemmelsen ikke – den siger som bekendt kun Ja eller Nej.

Den store og vigtige forskel på en manifesting generator og henholdsvis manifestors og generators er, at for Bo eksisterer hans indre sandhed i det øjeblik der er i mellem, at hans mavefornemmelse har svaret, og han så begiver sig i gang med situationen.

Det vil sige, at det for Bo er meget korrekt at skifte mening. Det gør han, hvis hans mavefornemmelse har sagt ja – og han så går i gang med aktiviteten – og hans mavefornemmelse så skifter mening til et nej. I en sådan situation er det meget vigtigt, at Bo får lov at skifte mening eller retning. I vores samfund kan vi have en overbevisning om, at hvis man har sagt A, må man også sige B, men for alle manifesting generators er det meget vigtigt, at de får lov at springe fra, når noget ikke længere føles godt. Der er ikke noget mere udslukkende for en manifesting generator end at være i noget, hvor mavefornemmelsen bare siger NEJ.

Et lavpraktisk eksempel:

Hvis nu du fx spørger Bo, om han vil med ud at gå en tur, og han siger ja – så er det i øjeblikket mellem, at hans mavefornemmelse har sagt ja, og han rejser sig og går hen imod døren, at han kan mærke, om det egentlig er korrekt for ham. Altså om han egentlig skal ud at gå den tur. Nogle gange er det først, når manifesting generatoren er I GANG med gåturen, at mavefornemmelsen skifter mening – så må man give plads til, at han kan vende om og gå tilbage.

 Man kan ligesom sige, at Bos første mavefornemmelse skal bekræftes. Og det er i det øjeblik mellem mavefornemmelse og handling, at han kan mærke efter, hvad der er korrekt for ham. Der får han ligesom en fornemmelse for, hvordan den handling føles på det tidspunkt (at gå en tur), og han kan så mærke, om det er korrekt for ham. Man kan kalde det punkt mellem mavefornemmelse og handling for sandhedens øjeblik

Som MG har Bo altså brug for at begive sig i gang med ting, for så imens at mærke om det føles godt – og efterfølgende gavner det ham meget med frihed til at kunne trække sig ud af situationen, hvis det ikke længere føles godt for ham. En generator (som dig, Maria) har derimod meget sværere ved at trække sig ud af situationer, de først har sagt ja til. Generatorens energi kan slet ikke lade være med at bære dem med, når de først er gået ind i en situation, uanset om den er korrekt for dem eller ej.

Så det kan være super givtigt at støtte Bo i at:

1)     Lytte til sin mavefornemmelse

2)     Gå i gang med handlingen (dyp tæerne i vandet)

3)     Sandhedens øjeblik – føles det stadig godt og rigtigt for Bo? Hvis ikke, så abort mission! Hvis det stadig føles fint, så er der ingen ko på isen. 

Når Bo først committer sig til noget, har han den vildeste powerhouse-energi. Han kan være meget hurtigere end en generator, samtidig har han altså manifestorens evne til at stoppe op og styre slagets gang, når det er nødvendigt.

 Der kan godt være en rastløs energi over en MG, og det er ikke helt unormalt at se at MG’s har gang i 10 projekter på én gang, men Bos energi skinner virkelig, når den er fokuseret på færre projekter/ting ad gangen.

 Når en MG ikke trives, kan de blive opfyldt af følelsessignaturen FRUSTRATION & VREDE. Vi kender alle til disse følelser, men disse to fylder særligt hos en MG, hvis de er ude af balance. Det kan fx handle om, at de ikke får lov til at skifte retning,  eller at de føler sig hæmmede eller begrænsede. Men det kan også handle om, at det i sig selv bare kan være lidt frustrerende at være en MG, fordi man skal balancere to stærke og forskellige energier. Dette er dog ikke en hæmsko for deres trivsel, når de bliver støttet i at skifte mening og retning efter, hvad der føles godt, og manifesting generators er faktisk den type, som kan udrette allermest i en livstid. Det kan være givtigt for forælderen at give plads til evt. frustration og vrede hos Bo (dvs. ikke forsøge at lægge låg på den) og tale ind i Bos autonomi, selvbestemmelse og frihed.

 Når Bo bliver ældre, kan det vise sig givtigt at lære ham, at han med fordel kan vente på at ting, han ønsker, kommer til ham – og at den måde, disse ting kan komme til ham på kan være gennem tegn eller ligefrem være helt konkret. Som MG har man som regel en stor skabertrang, men samtidig er man nødt til at vente på det rette tidspunkt, hvor man får grønt lys fra universet, så at sige – gennem tegn fra universet. Selvom Bo har manifesterende energi, så er det stadig vigtigt, at han venter på, at der kommer noget til ham, som han kan bruge sin mavefornemmelse til at respondere på, dvs. svare ja eller nej til. Og det betyder, at når han er i balance som MG, tiltrækker han alt det, han overhovedet kan drømme om - mange gode ting og mennesker, som han så kan sige ja eller nej til.

Som MG kan det godt være lidt som en væddeløbshest i en bås med al den energi, de har, som måske nogle gange kan være svær at fokusere eller svær at vide, hvad de skal dedikere til. En MG er super udholdende og effektiv – igen når det er noget, Bo kan lide at lave, for historisk set har generators og manifesting generators siddet fast i roller som arbejdsheste, der blev styret af en anden type, der hedder manifestors. Den hukommelse af at sidde fast i noget arbejde, hvor man bare slider og slæber og slaver løs, kan godt sidde i generators og manifesting generators cellehukommelse, men MG’en har rigtig gode evner til at hive sig ud af utilfredsstillende situationer, som vi har været inde på.

Hvis Bo finder sig i mange situationer, som han ikke nyder og som ikke lyser ham op, kan han opleve faktisk at føle sig meget energiforladt. En MG, som ikke nyder dét, de bruger tid på, kan have en meget tung energi, som står i stærk kontrast til det stærke lys, de skinner med, når de efterlever deres mavefornemmelse. Således er det godt – så vidt muligt – ikke at træffe beslutninger på vegne af Bo, som han er stor nok til selv at træffe. Når han får mulighed for at bruge sin mavefornemmelse og selv vælge, er det meget lettere for ham at tappe ind i sin livsglæde. 

Som MG er Bo her for at nyde sit liv på en legende og efterprøvende måde – eksperimenterende og undersøgende – og smage og sample på det hele, indtil han finder dét, han virkelig ønsker at dedikere sin energi til.

Når Bo er lyst op af ting/mennesker/situationer/begivenheder, han holder af, oplever han de dejligste følelser for en MG, nemlig følelserne TILFREDSHED, FRED og FRIHED.  Så skinner han med denne her juicy og uimodståeligt lækre livskraft og livsglæde.

Der er yderligere et par nøgleord for Bo:

TÅLMODIGHED er meget vigtig. Det er vigtigt, at forældrene er meget tålmodige med Bos omskiftelig vaner, behov, begær og lyster. Og det er også meget vigtigt, at Bo lærer at være tålmodig med sig selv. At han mærker, at det er okay at skifte mening. Det er okay at have stærke følelser – og det med følelserne kommer jeg nærmere ind på om lidt.

FRIHED også et meget vigtigt ord for Bo. Det er vigtigt, at han får fra andre – og giver sig selv – frihed til at eksperimentere. Det er tricky at være konfliktet mellem to typer energier, men det bringer noget meget smukt med sig. Det kan være vigtigt for Bo, at han ikke at føle sig bundet eller tvunget til diverse vaner eller aktiviteter. Jo mere frihedsfølelsen kan blive støttet i Bo, jo bedre. Det er så godt for ham at mærke frihed – både friheden til at være sig selv og friheden til selv at vælge. (Selvfølgelig under forældrenes kyndige opsyn <3 )

Summasumarum:

Bo skal gerne være i dét, som gør ham aller gladest – han har lov til at være kræsen <3 Og han må meget gerne bounce imellem alt det, han vil, indtil han har fundet det, som giver mening for ham. Så er han med til at lyse hele verden op og til at skabe de bølger i verden, som alle vi andre surfer rundt på-

Bo er virkelig en velsignelse for os andre. Han behøver ikke være bange for, at det han gerne vil have ikke kommer til ham – han er vitterligt DESIGNET til at tiltrække det, han gerne vil have, når bare han tillader sig selv at vente og lytter til sin mavefornemmelse. Sandhedens øjeblik er ALTAFGØRENDE for Bo. Det er dén, han skal bruge for at indgå i de korrekte situationer og relationer

Autoritet: Emotionel – Solar Plexus

 Noget, der taler endnu stærkere i Bo end mavefornemmelsen, og som i sidste ende er dét, der er Bos indre autoritet – dvs. dét, han træffer sine beslutninger ud fra og handler ud fra – er følelserne. Solar plexus. Bo kan altså bruge mavefornemmelsen som en ”start-fornemmelse” – men i sidste ende er det følelserne, der får lov at bestemme. Den følelsesmæssige autoritet handler om, at man kører på en bølge af emotioner. Altid. Når man har emotionel autoritet, er man altid ét eller andet sted på en følelsesmæssig bølge; lidt oppe, højt oppe, neutral, lidt nede, nede.

Der er tale om en meget kreativ energi, da følelserne i Human Design hænger stærkt sammen med kreativitet. Det er en autoritet med en dyb visdom, fordi man får set sagen fra alle sider, når man så at sige kører på den emotionelle bølge.

Med en emotionel autoritet, er det meget vigtigt, at Bo ikke bliver presset til at tage en beslutning i nuet – og slet ikke mens han er i sine følelsers vold. Når man har emotionel autoritet kræves det, at man venter til, at man har følelsesmæssig klarhed – og det kan tage tid. Nogle gange LANG tid. Så for Bo er det rigtig godt at sove på tingene – og så måske sove på dem igen – og så noget mere. Man siger med den emotionelle autoritet, at der aldrig er nogen sandhed i nuet. Det er fordi, man i nuet altid befinder sig et sted på den emotionelle bølge. Derfor skal bølgen så at sige rides ud, og man må vente, til man oplever klarhed. Følelsesmæssig klarhed mærkes som ro i kroppen, og det tætteste man kommer på følelsesmæssig klarhed er ca. 70 % - så man kan forvente, at der altid vil være en lille smule usikkerhed eller stillen spørgsmål ved tingene, når man har denne autoritet.

Det vigtigste er, at det skal FØLES godt for Bo. Han har meget mental aktivitet og kan måske, når han bliver ældre, føle at han er nødt til at forklare, hvorfor han har det, som han har det, eller forklare hvorfor han vil eller ikke vil noget. Det behøver han ikke. Med den emotionelle autoritet er der ingen logisk forklaring – man har det bare, som man har det. Det Bo er en del af, skal bare føles godt.

Det kan være rigtig fint at støtte Bo i at være opmærksom på, hvad han føler – og så give ham plads til at ride den emotionelle bølge ud. Højst sandsynligt ser tingene lidt anderledes ud næste dag, fordi han har et andet perspektiv, og endnu mere anderledes den næste dag. Med følelsesmæssig autoritet har man så at sige lov til at sige ”fordi, det gider jeg bare ikke.” Eller ”fordi, det vil jeg bare gerne” – uden at der er mere at forklare.

På sigt og med alderen kan det måske være spændende for Bo at øve sig i at bevidne og observere sine følelser uden at lade sig identificere sig så meget med dem – og bare vide, at i morgen eller om en uge, føles det hele lidt anderledes.

Man siger, at den følelsesmæssige bølge handler om at bevæge sig fra smerte til håb til smerte til håb – i en uendelighed. Så hvis der er perioder, hvor der bare er mere nedtrykthed hos Bo, kan det måske være rigtig fint at huske, og måske også minde ham om, at det bare er en periode, og at det ikke er fordi, der er noget galt med ham, det er bare hans biokemi, der er på spil – og at det går over igen <3

Det er en svær autoritet, men også en meget viis autoritet, som evner at forstå nuancerne ved tingene og kan indtage mange forskellige perspektiver (fordi man får set sagen fra alle siger, når man rider på bølgen). Som nævnt er det også en autoritet, som rummer stor kreativitet – en kreativitet, som kan komme ikke bare Bo, men også det kollektive og hans ”tribe”/gruppe til gode.

Hvis Bo reagerer stærkt følelsesmæssigt kan det altså være godt at huske, at det går over igen, og at det er hans følelsesmæssige autoritet, som er på spil. Rigtig god lærdom for børn med følelsesmæssig autoritet:

-       Følelser er ikke permanente, og de er ikke farlige

-       Følelser er bare energi, der bevæger sig gennem kroppen

-       Følelser kan godt lide at komme til udtryk fx gennem kreativitet eller bevægelse

-       Følelser gør, at vi har lettere ved at være gode ved hinanden, at vi kan forstå hinanden og forbinde os med hinanden

Profil: 3/5 – Martyr/Kætter

I Bos profil ligger en meget eksperimenterende natur. Han har valgt i dette liv at lære en helt masse – og at gøre det igennem eksperimenter og ”trial and error.” Der er en stor nysgerrighed og en livstørst, optimisme og livsglæde hos ham. Der er også en meget favnende måde at se livet på – en ”come what may” attitude. For Bo vil der altid (igennem hele livet) være meget gang i den – der vil ske en masse, for med denne profil har man valgt at opnå visdom på turbo-tid. Enhver udfordring er en skjult velsignelse, for der vil altid vokse stor visdom derudaf.

Der kan også ligge en rebelsk natur, som gør at han stiller spørgsmålstegn ved autoritet og påpeger alt det gammeldags, som ikke længere duer. Bo kan på sigt udvikle meget iøjnefaldende lederevner med stærke visioner for, hvordan han kan bidrage til at gøre sin verden til et bedre sted.

Han er meget tilpasningsdygtig og har en dyb livsvisdom, som vokser med alderen, men som allerede ligger i ham. Bo har også en naturlig evne til at tilgive, fordi der er en dyb medmenneskelig livsforståelse.

3-tallet i profilen (3/5) står for behovet for spænding, for oplevelser og ”the juice of life” og 5-tallet står for en lidt mere tilbagetrukket og karismatisk energi. Kombinationen af disse to tal giver en fascinerende, karismatisk personlighed, som virker meget tiltrækkende på andre mennesker/ting/situationer. Det er også en personlighedsprofil, som kan foretrække at føle sig uforpligtet, og som ikke ønsker at blive hængende, hvis hans interesse ikke længere er for det.

Bo er med denne profil dygtig til at skabe strategi og kan eksperimentere og viderebringe idéer af stort format.

 Han kan virke udadvendt og ivrig i sin kommunikationsstil og har en tydelig livsglæde. Der kan også være en drømmende kvalitet over ham og en smuk optimisme, som altid vil hive ham igennem diverse udfordringer og lyse vejen op for ham. Kan også have utroligt god humor, og jo mere denne side af ham næres, jo mere livsglæde kan den give ham. Det kan være en rigtig god idé at fokusere på humor og på forskellig vis gøre humor til en stor del af Bos liv.

Der kan nogle gange være perioder, hvor Bo kan føle, at det hele er lidt for meget – lidt for mange udfordringer eller lidt for mange tests – men disse perioder vil aldrig vare længe. Der vil altid være en indre lyst til på ny at opleve eventyr med turbofart. 

Som forælder kan man måske guide Bo subtilt i, at det er okay, at der er udfordringer – de er en del af livet, og vi bliver altid klogere af dem. Jo mere vi kan omfavne dette faktum og finde humoren i givne situationer (ikke tage alting så seriøst), jo lettere er det at være til. 

Det er meget vigtigt for Bo, at han føler sig forstået. Hans følelser kan nogle gange være overvældende for ham, så det kan være utroligt givtigt for ham at lære at forstå, at det ”bare” er energi, der bevæger sig gennem hans krop. Humor og livsglade oplevelser er lettende for ham.

Mange – både børn og voksne – med 3-tallet i profilen bumper ofte helt fysisk ind i ting, måske får de tit blå mærker eller er lidt klodsede. Vid, at det er helt naturligt for denne profil – de bumper ind i ting både bogstaveligt og metaforisk, og det er en del af deres visdom og meget ”hands on” måde at opleve verden på. Det er lige, som det skal være.

Bo er her i verden for at gøre tingene på lige præcis SIN måde og for at blive virkelig god til og virkelig tryg ved at være sig selv. Han kører så at sige sit tog igennem livet, og hvis andre ikke har lyst til at være med på det, kan de hoppe af – Bo har sin egen agenda. På den måde er det banebrydende at have et personligt tema, for det er igennem at betragte Bos personlige vej i livet, at andre bliver inspirerede til også at turde være dem selv og leve livet på deres egne præmisser. Men det personlige fokus kan også betyde, at man ikke altid er opmærksom på, hvor stor en effekt man har på andre. Det kan være godt at støtte Bo i at være opmærksom på ved lejlighed.

Livstema: Right Angle Cross of Eden med Solen i 12

Bos tema i dette liv handler om at opleve, acceptere og integrere den brede vifte af følelser, han har oplevet lige siden, han blev født. I sit hjerte bærer han en hukommelse af, hvordan livet kan være fyldt med kærlighed  - han har helt ned på celleplan en hukommelse af den guddommelige kærlighed, der findes på et helt andet plan. Her i det virkelig liv kan det nogle gange være udfordrende for ham at blive mindet om, at verden kan være øv-agtig og nogle gange langt fra den guddommelige kærlighed, som hans sjæl husker.

Bos tema i livet kan handle om, at han er drevet af en søgen af at finde tilbage til paradisets have i overført forstand – tilbage til den guddommelige kærlighed – og den søgen kan betyde, at han kan finde sig selv i mange forskellige scenarier – rejser, forskellige venskaber, forhold, karriereændringer osv. på jagt efter den guddommelige kærlighed, indtil han opdager, at den kærlighed, han søger, i virkeligheden er inden i ham selv. Lidt klichéagtigt, men sandt. Den guddommelige kærlighed eller paradisets have er i hans hjerte. Han bærer stadig den guddommelige kærlighed indeni. Det kan give ham en dyb fred at nå til den erkendelse, og herfra kan han hjælpe andre med at finde lys og glæde.

 Bo har næsten en clair-audient evne – en evne til at høre en indre stemme (ikke nødvendigvis bogstaveligt) som giver ham inspiration og originale perspektiver. Det er vigtigt at vente til det rette øjeblik før hans indsigter deles med andre.

Igen – der er en meget dyb kreativitet i Bo. Det er meget vigtigt for Bo, at han bliver støttet i at udforske denne kreativitet. Den bringer lys i både hans eget og andres liv. Det er en kreativitet, som faktisk overgår de flestes. Det lys han kan længes efter at se i verden, har han inden i sig selv, og når han finder dette indre lys, kan det være godt for ham at huske, hvordan han fandt det – og så finde det igen og igen – mestendels vil det højst sandsynligt være igennem kreativiteten.  

Meget af Bos livstema handler altså om at søge efter det her lys/guddommelige kærlighed, som han ved eksisterer. Han har givet sig selv denne livstid for at samle erfaringer ift. følelser og kreativitet – og hans udfordring er at prøve at lade være med at søge ”frelse” uden for sig selv – for han har lyset inden i – og hans indre lys kan skinne i andres mørke.

Når Bos følger sin autoritet (følelsesmæssig) og type (MG), støttes han i denne proces.


Centre

De styrker, jeg nævner i det følgende, er nogle af de kvaliteter hos Bo, som det er rigtig godt at anerkende ham for, når I ser dem hos ham/i hans adfærd, for det vil forstærke hans ro ved at være sig selv og faktisk forfine disse talenter.

Defineret krone og ajna 63, 4, 11

·      Konstant adgang til inspiration og originale tanker

·      Dyb indre connection til universet

·      Høj intelligens, meget mentalt aktiv

·      Inspirerer andre til at tænke dybt

·      Vigtigt at komme ned I kroppen

·      Behøver ikke altid føle, at han skal forklare alting

·      Konstant mental aktivitet

·      Rigtig god til at finde løsninger på problemer

·      Detaljeorienteret

·      Tendens til bekymring

·      Meditation er godt!

·      Tid i naturen!

·      Kropslig bevægelse – gåture, yoga, dans!


(63) The Gate of Inner Truth

·      God til at fornemme autenticiteten i andre mennesker/overbevisninger/udsagn

·      Får originale indsigter til gavn for sig selv og andre

 

(4) The Gate of Mental Solutions

·      Rigtig dygtig til problemløsning

·      Kan godt lide (og har brug for) at være beskæftiget mentalt fx gennem puslespil, mysteriebøger osv.

 

(11) The Gate of Harmony

·      Drevet af et ønske om at bringe harmoni og fred til verden gennem sine idéer

·      Meget fredsorienteret – både personligt og samfundsmæssigt

·      Bringer nye idéer til verden, som kan gøre den til et bedre sted


Hals, defineret 31, 56, 35, 12 

·      God til at udtrykke sig

·      Stabil i sin stemme/det, han udtrykker sig om

 

(31) The Gate of Influence

·      Meget stor indflydelse på andre med stor autoritet og en stemme, som ikke kan ignoreres

·      Lederskab, selvtillid

·      Logisk og fremadsynet

·      Velorganiseret

·      Vente på at det er hans tur til at tale

·      Give sig selv lov til at skifte spor, selv hvis det går imod noget, han lige har udtrykt sig i en anden retning omkring

 

(35) Gate of Progress

·      Kan være lidt utålmodig

·      Kan blive irritabel, hvis han ikke føler, alt udvikler sig hurtigt nok

·      Bliver stimuleret af forandring

·      Kan let kede sig og ønsker stimuli

·      Tager en given erfaring og ser på lærdommen i den – hjælper andre med sin visdom

 

(56) Gate of the Wanderer

·      Elsker at rejse og se nye horisonter

·      Elsker nye oplevelser

·      STORYTELLING GATE – personlige historier

 

Center for selvet, udefineret 25, 46

·      Kan have sårbarhed ift. hvor han er på vej hen i livet eller personlig identitet

·      Kan identificere sig med de fleste mennesker og relatere til dem

·      Social kamæleon, og det er helt okay – det er en styrke

·      Go with the flow og vær i nuet – tillad sig selv at være den, han er i nuet

·      Dem, han søger råd hos, skal KUN være dem, han har stor tillid til

·      Kan senere rådgive andre om deres vej i livet


 (25) The Gate of Innocence

·      Uskyldighed

·      Ubetinget kærlighed til hvert eneste væsen på jorden – en universel, spirituel form for kærliged

·      Fyldt med integritet

·      Undgå enhver, der ikke behandler ham ordentligt


(46) The Gate of Serendipity

·      God til at være rette sted på rette tidspunkt

·      Heldig

·      LOVE OF THE BODY  - kærlighed til kroppen

·      Skal passe ekstra godt på sin krop, give den ekstra omsorg

·      Vigtigt for ham at holde sin krop i god form/ved godt helbred, ellers kan han føle sig frustreret


Hjerte, udefineret 21

 ·      Er ikke designet til at gøre ting med viljestyrken

·      Ingen adgang til stabil viljestyrke

·      Kan være motiveret af at forsøge at bevise sig selv: skal her observere sin energi og komme tilbage til sig selv – det er ikke korrekt for ham at forsøge at bevise sig selv

·      Kan være konkurrencepræget med visse typer – det er ikke hans egen energi, bare en energi han spejler hos andre

·      Han har intet at bevise. HAN ER ALLEREDE GOD NOK. Det kan være godt at minde ham om

·      Kan med tiden guide andre i, hvad de ønsker ud af livet

 

(21)  The Gate of Control

·      Har brug for at have kontrol – til gavn for familien eller gruppen

·      Vil gerne være bossen

·      Meget troværdig og god til at løfte opgaven, hvis han får boss-pladsen

·      En energi, der skal anvendes med måde og ikke i alle sammenhænge 

 

Solar plexus, defineret 6, 36, 30

·      Bo er altid ét eller andet sted i sin emotionelle cyklus.

·      Kan med fordel lære ikke at identificere sig ikke med sine følelser, så vidt muligt. Lade dem passere igennem.

·      Han er ikke ansvarlig for at ændre sine følelser – de er, som de er, når de er.

·      Hans følelser påvirker/trigger andre – andre spejler og forstærker hans humør tilbage til ham (Maria, du har åbent solar plexus, så vær opmærksom på, om du spejler og forstærker Bos følelser)

 

(6) The Gate of Conflict Resolution

·      Bos tilstedeværelse kan enten mildne eller intensifere omstændigheder/situationer

·      Nogle gange må han tillade ufred, andre gange kan han skabe fred

·      Handler om at finde balance… I alt… Også fysisk

 

Frygt, der hører til solar plexus kommer og går i bølger. Frygt er en energi, vi har valgt at tage med i dette liv for at opløse den. Frygten er aldrig sandheden, men er her simpelthen for at blive bearbejdet. 

6: Intimitet. Der kan ligge en frygt for intimitet og for at blotte sit inderste – og en frygt for at afsløre over for sig SELV, hvem man egentlig er. Når denne frygt overkommes, kan man få de allertætteste og mest magiske og trygge relationer.

36: Frygt for at være ustabil i relationer, frygt for ikke at kunne skabe et dybt, langt og permanent forhold.

30: Frygt for, at noget kommer i vejen for, at man kan udleve sine drømme.


Milt, åben

·      Meget sensitiv krop, meget sensitivt immunforsvar

·      Har bedst af homeopatisk medicin, hvis muligt (receptpligtig medicin kan være meget hård for denne krop)

·      Ren mad, økologi, nul farvestoffer etc.

·      Vær opmærksom på, at han ikke at suger andre menneskers angst, frygt og neuroser til sig, det er ikke hans

·      Skal støttes i at lære at giv slip på det, der ikke tjener ham (kan være udfordrende for en åben milt)

·      Kan være en virkelig god healer/sundhedsprofessionel og god til at mærke, hvad der fungerer for andre helbredsmæssigt

·      God intuition på andres vegne

·      Måske clairvoyante evner


Rod, defineret 53, 54, 38, 58, 39

 

·      Konsekvent adgang til adrenalint pres

·      Gode forretningsevner på sigt

·      Ved hvornår det er rigtigt for ham at gøre ting og hvornår de kan vente

·      Kan klare stort pres i små bidder

·      Intenst drive til at gøre, men bør stadig ære stadig sit design

·      58 – The Gate of Joyous Vitality – Bo har en dyb, indre livsglæde – nyyyd livet! Dans, grin, lav sjov, fjol, find letheden

·      38 – The Gate of Opposition – Bo er orienteret mod at kæmpe for det, han tror på. Han kan med fordel støttes i at vælge sine kampe med omhu og ikke bare være Rasmus Modsat for modsathedens skyld.

·      53 – The Gate of New Beginnings – elsker det nye!

·      54 – The Gate of Ambition – orienteret mod at udvikle sig spirituelt og også gøre det godt på det materielle plan


CHANNEL OF CURIOSITY 11-56

·      Søger mening med livet og deler den med andre, så de også får noget ud af hans visdom

·      Et behov for at ”speak his mind” og tale om det, der ligger ham på sinde og på hjerte

·      Kan efterprøve og undersøge mange forskellige trossystemer eller tankemåder

·      Som en sommerfugl, der blafrer rundt til visdom fra forskellige retninger og lærere

·      Indbegrebet af en søgende sjæl – kan også tage ham på fysiske rejser – elsker at gå på opdagelse

Råd: Noget, der måske kan være sjovt for Bo er, at vitterligt gå på opdagelse sammen, måske i skoven eller nabolaget – og gøre det til et eventyr.

CHANNEL OF VERSATILITY 35-36

·      Tørst for oplevelser, udvikling, fremdrift og fremskridt

·      Vil gerne leve livet til det yderste

·      Nyder rejsen og er ikke så optaget af målet

·      Ønske om at vedblive at udvikle sig

·      Kan skifte mening, fordi han har brug for nye stimuli

·      Skal helst efterleve sin emotionelle autoritet, før han hopper ud i noget (dvs. vente på at ride bølgen ud til, der er kropslig ro/neutralitet)

·      Kan støttes i at opdyrke tålmodighed til KUN at vælge oplevelser, som føles meningsfyldte for ham inderst inde

CHANNEL OF CYCLES 42-53  (den har du også, Maria)

·      Bos liv sker i cyklusser (fx 5 års cyklusser) – karriere, steder, partnerskaber, ægteskaber.

·      På sigt er det godt for Bo at blive bevidst om, hvad han comitter sig til – cyklussen skal rides ud (ellers skal man starte helt forfra, og det er spild af tid)

·      Lytte til sin mavefornemmelse og så følge den følelsesmæssige autoritet

·      Er god til at inspirere andre til at starte nye projekter op eller foretage ændringer i deres liv

·      Han kan opleve et pres til at comitte sig til mange forskellige ting, men bør vælge med omhu.

·      Enjoy the journey <3

CHANNEL OF PAIRING 59-6

·      Søger på sigt en to-som relation

·      Har brug for en dyb, spirituel praksis

·      Super kreativ

·      Stor indflydelse på andres følelser

·      Kan støttes i at få opmærksomhed på, at han har en stor effekt på andre, for han har en kraftfuld aura, som kan trigge andres indestængte følelser

CHANNEL OF THE LOGICAL MIND 4-63

·      Stærkt logisk tænkende

·      Kan bekymre sig

·      Skinner især, når problemløsningsevnerne bruges til at hjælpe andre

Derudover er Bo lysfølsom og har bedst af at indtage sin mad i dæmpet belysning, hvis det er muligt. Det kan fx være aftensmad i stearinlysets skær eller bare ved dæmpet, varm belysning (helst ikke LED eller andet koldt lys.)

Bo er også sensorisk sensitiv og kan have gavn af at røre ved sin mad, hvis han har lyst til det. Det er vigtigt for ham (ifølge hans design) at hans miljø er ordentligt og ikke kaotisk – især i forbindelse med måltider. Bo absorberer information gennem sin hud og kan derfor være påpasselig med, hvad og hvem han rører og hvad og hvem, som han lader røre ved sig. Det er simpelthen fordi, hans hud tager den andens energi og information ind. Der kan være en særlig sensitivitet i form af allergier.

Bo har dét, der hedder SINGLE DEFINITION, hvilket betyder, at han føler sig meget hel i sig selv. Han har som sådan ikke brug for nogen andre til at føle sig mere ”hel.” Med single definition er man ret afgrænset, hvilket er rigtig godt. Samtidig er man måske ikke ligeså orienteret imod at få en relation til at fungere, hvis den ikke allerede gør det - fordi man simpelthen ikke har brug for den anden på samme måde.

Det er rigtig godt for Bo med alenetid, tid i naturen, earthing (bare fødder på jorden), grounding (fx rulle med pigbold under fødderne), meditation, kropsscanning (mærk dine fødder, mærk dine ankler, mærk dine skinneben osv.) Kreativiteten er en helt særlig gave, som det er rigtig godt for Bo at undersøge. Han skinner, når han kan bounce rundt mellem det, han har lyst til, alt det, som lyser ham op… Jeg ser Bo som et smukt, intuitivt og følsomt barn, som har helt særlige styrker – både mentalt og følelsesmæssigt.