Hvordan hænger Human Design og manifestation sammen?

hvordan hænger human design og manifestation sammen

Hvordan hænger Human Design sammen med manifestation? De to er uløseligt forbundne.

Intet gør os mere magnetiske, end når vi ærer vor natur og lader os bære af livets strøm i stedet for at gøre modstand (og leve i modstrid med vort design.)

I følge Human Design er der helt specifikke måder for os hver især, hvorpå vi bedst interagerer med denne livsens strøm. Human Design viser også konkret, hvordan vi bedst kan give os selv omsorg og nære vor unikke natur.

Jo bedre vi bliver til at fjerne de hæmmende lag, jo friere kan autenticiteten og dermed magnetismen skinne. Når vi er magnetiske, tiltrækker vi manifestationer som, ja, en magnet.

Human Design fortæller os også, om vi manifesterer specifikt (dvs. at ens manifestationslister indeholder konkrete punkter/karakteristika) eller uspecifikt (man laver manifestationslister med mere overordnede temaer).

Én af de store nøgler i at lukke op for min magnetisme var at forstå mit Human Design, for det gav mig en fornyet selvforståelse og dermed omsorg for mig selv. Det hjalp mig også til at hvile i min autenticitet og øge min tillid til livet. Livet må gerne være let ✨[Det betyder ikke smertefrit/følelsesfrit]. Vi må gerne få dét, vi gerne vil have. Vi må gerne stole på, at vor autentiske natur er mere end kompetent. Vi er skabere.

Hvis du er nysgerrig på at lære dit unikke Human Design at kende, ser jeg frem til at læse for dig. Hvis du ønsker guidning udi manifestation, er jeg ligeledes klar til at tage imod dig.