Human Design readings for børn

human design readings for børn

Vi er tættest på vores helt autentiske selv som børn - jo yngre, des mindre farvet af traumer og omgivelsernes begrænsende overbevisninger. Hvad elskede du, da du var barn? Hvad ville du gerne være, før nogen fortalte dig, at det ikke var muligt? Hvordan interagerede du med verden, hvad lyste dig op?

Når forældre kender deres børns Human Design, kan de støtte dem i at bibeholde deres autenticitet på en helt unik og solid måde, der kan gøre en verden til forskel for barnet og hele dets liv fremadrettet. Os voksne kan bruge lang tid, megen energi og en masse tændersgnidsel på at aflære gamle mønstre, som ikke gavner vort system. Børn har brug for at støttes i deres design, så de styrkes i deres sande natur.

Således kan de undgå at skulle igennem den langsommelig proces med aflæring (deconditioning), som vi voksne kan bruge mere eller mindre tid på. Det giver børn - og på sigt voksne - i større balance, dybt integrerede i dem selv med et selvværd, som kan styre dem igennem selv de største storme.


Human Design readings for børn foregår sådan, at jeg skriver 8-10 sider til dig som forælder om dit barns design. Jeg laver kun readings for børn, hvor mindst én forælder selv har fået en reading.

Læs mere om Human Design readings for børn her. Hvis du har lyst til at give dit barn gaven at forstå dets Human Design, ser jeg frem til at give jer en reading og støtte jer i processen.