Lavt selvværd? Sådan hæver vi vores selvværd og åbner op for selvkærligheden

Lavt selvværd er næsten en folkeepidemi, og måske har det været sådan, lige siden menneskehedens bevidsthed øgedes. Mange må gøre en indsats for at hæve vores selvværd - et øget selvværd indfinder sig ikke af sig selv.

Når vi ikke tager hånd om vores selvværd, går det ud over vores livskvalitet, og de valg vi træffer.

lavt selvværd

Vi fødes alle med vores selvværd intakt, autentisk solidt og stærkt. Som babyer har vi intet koncept om, at der skulle være noget som helst galt med os. Små børn er helt i deres autentiske selv – de synes ikke, at noget ved dem er ulækkert eller forkert, og de giver udtryk for de følelser og behov de har – uden filter. Op igennem tilværelsen kan vi indoptage påvirkninger, begrænsende overbevisninger, opleve traumer og i det hele taget tage aftryk af vore omstændigheder.

Heldigvis er det slet ikke så svært at hæve sit selvværd, som man godt kan tro. Lavt selvværd er på mange måder bare en (dårlig) fortælling, man har indoptaget - ikke sandheden. Vores intakte selvværd, som er højt og uspoleret, befinder sig stadig derinde under eventuelle lag på lag af narrativer + mantraer, som ikke er så støttende, traumer og begrænsende overbevisninger.

Når vi hæver selvværdet, skræller vi simpelthen de lag væk, som er blevet lagt ovenpå, så det autentiske selvværd kan skinne frit i al sin pragt.

Selvværdet er fundamentet for vort liv. Det er med udgangspunkt i selvværdet, at vi træffer beslutninger og manifesterer det liv, vi befinder os i. Vi tiltrækker kun dét, som vi i sidste ende føler os værdige til.

Fun fact: Selvværdet befinder sig i underbevidstheden, hvor det udgøres af de overbevisninger + narrativer, vi har indoptaget og skabt igennem livet. Derfor er underbevidstheden essentiel, når vi arbejder med at hæve selvværdet. Kroppen er en del af underbevidstheden og er derfor også afgørende at få i spil.

Her er fem essentielle skridt til at hæve selvværdet:0

  1. Heal dine triggere. En trigger viser os, hvor vi har negative mønstre i underbevidstheden, som gerne vil omprogrammeres, eller hengemte følelser & traumer i krop eller sind, som blokerer os. Jo mere vi rydder op i triggerne, jo mere kan vi rumme, jo mere afbalancerede bliver vi, og jo højere vort selvværd. Når vi rydder op i triggerne og ændrer negative mønstre i underbevidstheden, hæver vi således automatisk vores selvværd. (Jeg har lavet en online guide, som støtter dig i processen med at heale dine triggere her.)

  2. Skyggearbejde. Skyggearbejde går hånd i hånd med at heale sine triggere. Når vi integrerer vores skygger, kan vi leve livet som mere autentiske individer med personlig frihed til at være os selv uden at være forkrampede af skam. Skam er allermest tyngende for selvværdet, og skyggearbejde er absolut genialt til at opløse skam.

  3. Indse at du er en guddommelig skaber i dit eget liv. Når du åbner dig for dine manifestationsevner, tager du ejerskab over din tilværelse i stedet for at se den som tilfældig eller dig selv som offer. Dine skaberkrafter er powerfulde og med bevidsthed og opmærksomhed på, at du vitterligt kan skabe det liv, du drømmer om, vil dit selvværd automatisk boostes.

  4. Kropsterapi (jeg anbefaler altid psykomotorisk terapi). Yoga. Fri dans. Få kroppen i spil og hjælp den til at slippe noget af det hengemte, følelsesmæssige materiale, den bærer på. De følelser, vi ikke forløser, bliver siddende i kroppen som små spændinger og blokeringer i væv og muskulatur. Derfor sker der forløsende eventyr, når vi arbejder med kroppen. Når man taler om selvværdet, kan man med fordele tale om selvbilledet, som er det overordnede billede vi har af os selv – dén, vi opfatter os selv at være inkl. tanker, følelser, evner, handlekompetencer, talenter, vaner osv. Kropsbilledet er en del af selvbilledet, dvs. krop og psyke hænger unægtelig sammen. Således har jeg heller aldrig stødt på nogen, som har et højt selvværd, men et dårligt forhold til kroppen eller omvendt. Kroppen er en del af den person vi er i dette liv. En anden del af det kropslige arbejde i forbindelse med selvværd er at tage os af kroppen og give den omsorg og næring, for derigennem giver vi os selv omsorg og næring.

  5. Forstå dig selv. Et udgangspunkt for at have kærlighed til os selv og dermed et højt selvværd, er selvforståelse. Det er svært at elske, endsige acceptere dét, man ikke forstår. Human Design er det system, som fuldstændig klarlægger dit unikke blue print. Vi er alle født dybt forskellige og fungerer på utroligt individuelle måder, og når vi får øjnene op for dette gennem Human Design, følger en gevaldig lettelse. Dét, du inderst inde føler dig forkert omkring, er muligvis én af dine største styrker, og dette spiller Human Design en vigtig rolle i at afdække.

Summasumarum - eller den korte version:

  1. Find dine begrænsende overbevisninger – for dé er dine sår, som dit selvværd er skabt på baggrund af. Hvad tror du om dig selv? Når du forstår roden, kan du hive den op og smide hele ukrudtsplanten ud!

  2. Kultivér en egenterapeutisk praksis (eller brug mental tandtråd, som jeg kalder det). Skriv dagbog, meditér med denne gratis selvkærlighedsmeditation, lav hypnomeditationer, hvadend som giver mening for dig i den dur. Dette er oprydningsarbejdet, som ikke kan springes over.

  3. Nær og giv dig selv og din krop omsorg. Vær din egen gode mor. Indse, at der er INTET, du kan gøre forkert. Du er dybt elsket, og der er intet at frygte. Du er medskaber af din egen virkelighed og kan altid skabe noget nyt. Når du skaber på baggrund af et autentisk selvværd, bliver dit liv ligeså skønt, som du drømmer om!

Hvis du har lyst til støtte i processen med at hæve dit selvværd på egen hånd, har jeg skabt guiden TRIGGET til samme formål. Hvis du ønsker én til én facilitering i at hæve dit selvværd, tager gerne imod dig i min praksis, hvor øget selvværd er ét af mine specialer.