At se og blive set (eller overset) - Human Design #Projectorserien

human design projectors

Projector -> projektør på dansk. "apparat, der udsender et kraftigt, koncentreret bundt af lysstråler."

Human Design er et intelligent og kompliceret system, som hjælper os til at forstå os selv og ikke mindst andre - nærmest som astrologi på crack. Skabt ud fra et fundament hvilende på Iching, The Kabbalah Tree of Life, chakrasystemet og astrologi, er Human Design en synergi, som giver os indblik i personlighed, livsformål, fysiske og psykiske styrker og sårbarheder, kostpræferencer, miljøpræferencer, hvordan du bedst træffer dine beslutninger, bruger din energi osv osv. Human Design tilbyder med andre ord en visdom, som kan have enorm indflydelse på den daglige livskvalitet og trivsel. Du kan læse min grundartikel om Human Design her - den giver et godt indblik i hvad systemet egentlig går ud på samt en letforståelig indføring i de forskellige typer. 

Her kan du finde din HD type. Det er vigtigt, at du har dit præcise fødselstidspunkt for at få det korrekte resultat.

 

Projectors: Den ny tids ledere & guides

Ca. 18-21% af befolkningen er projectors, også kaldet den ny tids guides. I forgangne tider bestod opdelingen af manifestors og generators (og meget få reflectors). Sidenhen kom projectors til for at introducere en ny måde at lede på (eller nærmere vejlede og guide), og således er projectors den nyeste Human Design type. Projectors har kun været i verden siden 1781. 

Projectors er her for at "se og blive set." De har særlige evner udi at læse energitypernes energi, hvilket gør dem i stand til succesfuldt at lede, guide og vejlede andre (særligt generators & manifesting generators, som tilsammen udgør 70% af befolkningen.) De evner at se ind i den anden, fordi projectorens aura bogstaveligt talt rækker ind i den andens energistruktur. Dette kan opleves ganske stærkt for den anden, og derfor er det imperativt at projectoren inviteres til at dele sine fund, hvis man ikke allerede er i en etableret relation/position med den anden. Finder invitationen og åbenheden ikke sted, kan projectorens indsigter ingen nytte gøre. Hvis projectoren ignorerer manglende invitation kan konsekvensen være at blive overset, ignoreret eller ligefrem udelukket, hvilket er meget hjerteknusende for en projector, som ikke kun er her for at se, men ligeså vel for at blive set.

 

At blive overset

Kender projectoren ikke sit design, kan det være yderst forvirrende og forbitrende for en projector at opleve sig ignoreret og ikke set. Jeg har ikke tal på, hvor mange gange jeg (særligt som teenager/ung voksen) har givet mit besyv med i gruppesammenhænge uden at være inviteret. Jeg husker fx mit første gruppearbejdeprojekt på RUC, hvor jeg tidligt i mødet delte en løsning på problemet. Der blev ikke taget synderlig notits af mine udsagn - det gik op for mig, at gruppen ikke var modtagelig, og jeg holdt inde med at forsøge at overbevise. Fem timer senere, da gruppen havde diskuteret på kryds og tværs, sagde et andet medlem nøjagtig dét, jeg havde sagt i starten af mødet. Alle åndede lettede op over endelig at have en løsning, alt imens jeg følte mig dybt forvirret, frustreret og forbitret. Hvorfor havde de ikke taget mine ord til sig, så vi kunne have sparet fem timer? Ganske enkelt: De så mig ikke og inviterede mig ikke til at dele hvad jeg så, så mine indsigter havde ingen gavn.

 

Projectors er her for at dyrke specifikke færdigheder til gavn for andre - ikke for at arbejde i traditionel forstand

At projectoren er designet til at sample den andens energi for at guide og vejlede den anden betyder ikke, at alle projectors bør blive lærere, terapeuter, pædagoger eller psykologer, men derimod at projectoren på sin helt egen måde er designet til at tage andres energi ind, læse den og videreformidle (projektere ud) hvad andre har brug for. Det kan sagtens tage form af terapeutarbejde o. lign., hvor projectors ofte trives, ligeså vel som det kan være i kraft af kreativitet og kunst, lederskab og alle mulige andre professioner, hvor projectoren bruger sine særlige talenter til gavn for andre.

Bottom line er at projectoren ikke er her på jorden for at arbejde i traditionel forstand, ligesom energityperne (manifestors, generators & manifesting generators) - det er de simpelthen ikke designet til. For at kunne tage energitypernes energi ind og lede dem succesfuldt, har projectors stor åbenhed i det sakrale chakra, hvilket betyder, at de ikke genererer deres egen energi. De surfer på den energi, der skabes af energityperne og har ikke deres egen sakrale motor. Derfor har projectors et stort behov for hvile og for at være alene, så de kan aflade den energi, de har taget ind fra andre. 

Fordi projectoren er designet til at se den anden, er det afgørende at projectoren selv bliver set for sit skill set og ikke mindst inviteret. Invitationen til de større ting (arbejde, forhold, bolig) i livet et alfa og omega for projectoren. Jvf. mit RUC-eksempel er der nemlig ikke noget mere opslidende for en projector end at give sin energi, hvor den ikke bliver anerkendt - således ser man oftere projectors opleve udbrændthed end nogen andre typer. 

 

Når projectoren lever som generator

For at kunne anvende sine evner til gavn for andre, er projectoren altså udstyret med særlige færdigheder, som er designet til at få andres opmærksomhed. Det er projectorens opgave at finde disse særlige talenter, dyrke dem, specialisere sig i dem, finpudse dem. Jeg så for nylig dokumentaren True Stories om Avicii på Netflix, og den var et klasseeksempel på en projector. Avicii dyrkede og finpudsede sine færdigheder inden for musikkomposition og -produktion, til han var så dygtig, at han pådrog sig millioner af menneskers opmærksomhed. Ved at dygtiggøre sig inden for sin passion projicerede han sit talent ud i verden, som gav genklang for folk over hele globen. Desværre sås den store udfordring også, som man som projector ofte oplever, før man kender sit design. "Hvorfor kan jeg ikke feste hver dag i ugen, når de andre DJs kan?" Nogenlunde således spurgte Avicii, og svaret ville slet og ret have været: Fordi du er projector. Det er ikke meningen, at du skal gøre det samme, som de andre. Som så mange projectors overkompenserede Avicii for sin manglende sakrale energi ved at bruge stimulanser såsom alkohol og stoffer, og hans helbred led helt enormt under hans livsstil. Dokumentaren rørte mig, fordi jeg fornemmede Aviciis fine væsen, hans hjertevarme natur, hans dybe passion for musikken og hans ulykkelighed over ikke at passe ind i den rolle, han selv og andre forventede, at han udfyldte.

 

Kend dig selv, kend dit Design

Projectors er måske nogle af de mennesker, som kan have allerstørst gavn af at kende deres Human Design. Vi lever i en generator/energitype verden, hvor projectors og reflectors er undtagelsen - ikke-energi-typerne er  kun en lille bitte del af lagkagen. Som i eksemplet med Avicii kan det være udfordrende for projectoren at anerkende, at denne fungerer anderledes end energityperne - og det betaler mange projectors for med deres velbefindende og helbred.

Projectors kan opleve helt enorm success (temaet for projectors er success vs. bitterhed) når de finpudser deres særlige færdigheder og venter på den rette invitation fra andre, som har "genkendt"/set dem og deres særlige talenter.

Kendte projectors er Avicii, Ariana Grande, Barack Obama, XXXTENTACION, Ringo Starr, Natalie Portman, Osho, Big Sean, Taylor Swift & Azaelia Banks.luca sofia engen

Slut fred med din krop og bliv ét med dig selv.

Luca Sofia assisterer dig i at opnå balance og healing på det fysiske, psykiske og sociale plan gennem én til én sessioner. Du kan læse mere om behandlingerne her.