De forskellige typer projectors inden for Human Design #Projectorserien

human design projector typer

Hvis du synes astrologi er spændende og har hang til at købe litteratur med fokus på selvudvikling, kan jeg næsten ikke forestille mig andet, end at du vil synes at Human Design er vildt spændende. Læs evt denne artikel for at få et hurtigt indblik i, hvad HD egentlig er for en størrelse og en indføring i de forskellige typer. Hvis det vækker din interesse, kan du udfylde denne BodyGraph (man behøver ikke skrive sig op med emailadresse) og finde ud af, hvilken type, du er.

Her i #projectorserien dykker jeg, som navnet antyder, ned i projectorens verden. Navnet projector skal ikke forstås med freudianske/forsvarsmekanistiske undertoner, men snarere som den oprindelige betydning af ordet, nemlig et "APPARAT, DER UDSENDER ET KRAFTIGT, KONCENTRERET BUNDT AF LYSSTRÅLER." (Her er naturligvis tale om et menneske og ikke et apparat, men det er en rigtig god beskrivelse af energimekanikken i en projector.)

Som jeg tidligere har skrevet om her, har projectors ikke sakral energi ligesom generators og manifesting generators, og man siger derfor, at projectors ikke er designet til at arbejde i ordets traditionelle forstand og slet ikke med en arbejdstid, der hedder 8-16, sådan som energityperne let evner. Det anbefales, at projectors ikke arbejder eller interagerer med andre mennesker i mere end max 3-4 timer om dagen. Resten af tiden kan projectors med fordel bruge på restitution, hvile, egenomsorg, på at gøre ting, de elsker allermest samt på at forfine deres unikke talenter og færdigheder. 

Nogle typiske projector-problematikker relaterende til arbejde og sakral energi:

  • Hvorfor kan jeg ikke holde til det, de andre kan holde til? Hvorfor har jeg brug for mere hvile/er jeg mere udmattet/orker jeg ikke at være sammen med andre? Ofte bruger projectors disse indre spørgsmål til at presse sig selv til det yderste, og således leverer de ofte enorme, energetiske indsatser, der i nogle tilfælde faktisk overgår energitypernes - dog altid kun i en begrænset periode. Problemet er nemlig, at dette ikke er en holdbar løsning for projectoren, som ikke selv kan genere energi og derfor ikke kan opretholde stor energiudladning.

  • Stress, pres og udbrændthed, som følger med at skulle opretholde en generatorfacade, kan føre til en myriade af helbredsproblematikker, såsom migræner, hyppige infektioner, autoimmune sygdomme, overvægt etc.

  • Projectors kan også have problemer med misbrug af forskellig art (sukker, nikotin, alkohol, stoffer, usunde relationer, sex), alt sammen et led i at tricke sakralcenteret til at tro, at det har energi (eller er defineret på Human Design-sprog.)

  • Udfordringer med at "lukke ned" for tankevirksomhed. Mange projectors har svært ved at gå i seng til ordentlig tid, selvom de er den HD-type, som har brug for allermest hvile. De bliver ofte sent oppe og sover ikke nødvendigvis specielt godt. Det anbefales, at projectors går i seng ca. en time før de bliver trætte og bruger lidt tid på at læse i sengen, så deres system får mulighed for at aflede dagens opsamlede energi før natten.

  • Fejlagtigt tror mange projectors, at den energi de mærker, når de er sammen med andre, er deres egen. Så snart de bliver alene, mærker de ofte trætheden/udmattelsen og går fra 100 til 0 energi.

  • Ofte føler projectors sig travle og pressede, samtidig med at de kan have en indre følelse eller selvbebrejdelse af at være dovne, fordi de er bekendt med deres store behov for hvile/at lave lave ingenting, som ikke passer særligt godt ind i generatorverdenen.

 

Overordnet set findes der tre forskellige typer projectors, nemlig mentale projectors, energiprojectors og klassiske projectors.

Mentale projectors | Mentale projectors har udelukkende centrene hoved, ajna og hals definerede. De har altså ingen andre definerede centre (dvs. alle andre centre er hvide i bodygraph'en.) For mentale projectors er den største indflydelse i forbindelse med arbejde og energi at finde i det eksterne miljø. Mentale projectors tager energierne i miljøet til sig og bliver således særligt påvirkede af lyde, lys, farver, teksturer, æstetik, interpersonelle dynamikker, beliggenhed osv. Det er derfor af overordentlig stor vigtighed at mentale projectors kun accepterer invitationer til arbejdssituationer, hvor de føler sig godt tilpas. 

Mentale projectors besidder risikoen for fejlagtigt at antage, at deres stærke mentale energi er sakral energi. Selvom du evner at tænke enormt innovativt, dybt og klart og har stærke manifestationsevner, er din power stadig ikke sakral - du har således brug for kun at arbejde 3-4 timer om dagen og skal hvile/lade op i mellemtiden.

De mennesker du omgiver dig med på arbejde har overordentlig stor indflydelse på dit velbefindende. Du fungerer bedst, når du er bevidst om, hvem du responderer positivt på og sørger for at omgås disse mennesker. Du påvirkes let af andre i dine udefinerede centre, og hvis du således arbejder sammen med en kollega, som har den opfattelse at success kræver lange arbejdsdage uden pauser, kan du let indoptage denne overbevisning som din egen sandhed, hvilket du med tiden kan lide under. Vær særligt bevidst om dine kollegaers (begrænsende) overbevisninger, for de vil højst sandsynligt komme til at påvirke dig.

Sidst men ikke mindst er det vigtigt for dig at udtrykke dig verbalt og reflektere over problemstillinger i samspil med andre. Det er gavnligt for dig at sparre med venner og kolleger, som lader dig tale frit, så du selv kan nå frem til dit eget indre svar. Dem, du taler med eller bruger til denne proces bør blot lytte og ikke prøve at influere dine tanker eller beslutninger.

 

Energiprojectors | Disse projectors er definerede i én eller flere motorer bortset fra sakralcentret. Motorerne er hjertet (også kaldet egoet inden for HD), rodcentret, solar plexus og sakralcentret. Energiprojectors har adgang til mere energi end nogen anden type projector. Selvom disse motorer stadig ikke er sakrale i deres kvalitet, har de en unik og fundamental rolle i at tilføre individet stabil energi via den eller de definerede motorer. Energien fra disse motorer kan i et begrænset tidsrum gøre det ud for arbejdsenergi (sakral energi.)

En energiprojector med defineret rodcenter (en motor, som tilfører et konstant aktivitetspres) har adgang til adrenalin-energi. En energiprojector med et defineret hjertecenter har stabil adgang til viljestyrke.

Pga. presset fra de forskellige motorer er udfordringen for en energiprojector at forstå at vedkommende IKKE har sakral energi. Mange energiprojectors siger ja til mennesker eller situationer, der ikke er korrekte for dem i et forsøg på at komme af med det konstante pres fra de aktive motorcentre. Således ses mange energiprojectors i færd med at gøre ting, de egentlig ikke holder af at gøre. Nogle energiprojectors oplever presset fra motorerne så stort, at de selv initierer, hvilket altid er ukorrekt adfærd for en projector, som jo som bekendt er designet til selv at blive inviteret.

Det er yderst vigtigt for energiprojectors, at de er meget påpasselige med hvad de siger ja til og hvilke invitationer, de accepterer. Det arbejde, de påtager sig, skal altid være i alignment med deres højeste selv. Siger du ja simpelthen fordi du mærker det stærke pres fra en motor, eller siger du ja, fordi det er en korrekt invitation for dig? Tror vedkommende, som inviterer dig, at du har energien til at udføre opgaven, fordi du tidligere har presset dig selv til sidste blodsdråbe for at fuldføre en mission, som egentlig ikke var korrekt for dig? Du har ekstra, motoriseret energi at arbejde med, men netop af denne årsag er det yderst vigtigt, at du er kræsen med, hvor du bruger denne fantastiske energi. Tag dig altid god tid (vær bevidst om dette) og langsommeliggør processen, når du har fået en invitation relaterende til karriere. Den ekstra motorenergi du besidder bliver din projector-superkraft, når du er omhyggelig med kun at indgå i situationer, som er korrekte for dig. 

 

Klassiske projectors | Disse projectortyper har ingen mental autoritet - ej heller nogen definerede motorcentre. Klassiske projectors har nogle gange færre udfordringer ift. at forvirre deres definerede centre med sakral energi. De evner også at sample andres sakrale og motorisede energi, som de så kan teste og ligesom "smage på." Fordi de har så mange åbne (hvide) centre, evner de en stor visdom. Faldgruben er at tage andres energi så dybt ind, at man glemmer, at det ikke er ens egen i det lange løb. Pga. den store åbenhed er klassiske projectors meget modtagelige over for forskellige aspekter i arbejdsøjemed. Før de kender til deres design, vil mange have arbejdet i miljøer og/eller karrierer, som de ikke trives i. Mange klassiske projectors presser sig selv til det alleryderste, siger ja til tilbud, som ikke er korrekte for dem for at bevæge sig op ad rangstigen og overbebyrder sig selv med gøremål, fordi de tror, at det er sådan succesrige mennesker lever. Udbrændthed (og binyretræthed) bliver ofte en konsekvens for klassiske projectors med en sådan adfærd.

Klassiske projectors kan blive afhængige af den falske begejstring (andre menneskers begejstring, de tager ind og "sampler") og kan finde sig siddende fast i arbejdssituationer, som bogstaveligt talt dræner deres fysiske, emotionelle, mentale og spirituelle energi. For klassiske projectors er det imperativt, at de bliver bevidste om, hvad der er andres programmering og hvad der virkelig giver dem energi, glæde og livslyst inderst inde. Endvidere bør de være hyperbevidste om, at de tager andres sakrale og motoriserede energi ind og forstærker den (det er dét udefinerede centre gør - tager ind og forstærker, men på ustabil/utilregnelig vis). Stil altid dig selv spørgsmålet "er dette en ren og velintentional energi, som er korrekt for mig? Klassiske projectors trives bedst, når de er utroligt kræsne ift. hvem de arbejde med, for eller over.

Alt som glitrer er ikke guld, og alle projectors har en utrolig evne til at tune ind på og fornemme denne sandhed. 

Hvilken type projector er du?projector human design

Slut fred med din krop og bliv ét med dig selv.

Luca Sofia assisterer dig i at opnå balance og healing på det fysiske, psykiske og sociale plan gennem én til én sessioner. Du kan læse mere om behandlingerne her.