Hvad kvinder bør vide om Intermittent Fasting/5:2-kuren

luca sofia engen.JPG

I 2013 var Intermittent Fasting all the rage. Det var året, hvor bogen '5:2 Kuren' udkom. Det var også året, hvor dokumentarudsendelsen 'Eat, Fast and Live Longer" med 5:2-forfatteren Michael Mosley som central figur, cirkulerede vidt i de danske medier. Både bogen og dokumentaren var fyldt med saglig argumentation, videnskabelige undersøgelser og praktisk erfaring som understregede, at Intermittent Fasting (på dansk egentlig 'sporadisk faste') var løsningen på det moderne menneskes mange problemer: Fedme, manglende tid, aktivitetsniveau lig lidt over nul og alt for mange og lette muligheder for at få stillet lækkersulten.

Med Intermittent Fasting (5:2 princippet) spises der 'almindeligt' fem dage om ugen (men gerne sundt a la masser af grøntsager, sunde olier, gode proteinkilder og frisk frugt) og to af ugens ikke på hinanden følgende dage fastes der - man indtager max 500 kalorier. Mange af fordelene ved Intermittent Fasting er evidensbaserede og inkluderer bl.a. boost af Human Growth Hormone, optimering af insulinfølsomhed og reduktion af inflammation. Men er Intermittent Fasting en strategi, der fungerer upåklageligt for alle, eller er der aspekter ved denne tilgang, som særligt kvinder bør være opmærksomme på? *Ledende spørgsmål* - for: Ja!

Søvnløshed, cystisk acne og kropslig stress

2013 var også året, hvor jeg kastede mig over 5:2-kuren. Princippet gav umiddelbart mening for mig, og jeg var dybt inspireret af både bogen og dokumentaren. Jeg fandt det umiddelbart let at vænne mig til sulten, for som Michael Mosley forklarede, tog den som regel aldrig til i styrke, men gik op og ned i bølger. Jeg tænkte ved mig selv, at dette var vejen frem; jeg forudså en fremtid med 5:2-principperne godt integrerede i min livsstil.

Den forudsigelse skulle dog ikke vise sig at holde stik. Det var ikke den eventuelle sult, som spændte ben for mig - men søvnen. Eller manglen på samme. Jeg holdt nemlig op med at sove særligt godt om natten. Min søvn blev dybt forstyrret, og den var overfladisk og unærende de nætter, hvor jeg havde fastet om dagen. Det føltes som om, min hjerne ikke kunne slå fra - den var dybt aktiv hele natten. Jeg udviklede også cystisk acne og følte mig kropsligt stresset. 

Kunne det hænge sammen med mit nye spisemønster? Jeg researchede fænomenet, og det viste sig, at jeg ikke var alene. Utallige kvinder rapporterede om selv samme symptomer - søvnløse nætter, cystisk acne, stress - og udeblevne menstruationer, overspisning, såvel som tidlig overgangsalder.

Men alle studierne viser da, at Intermittent Fasting (IF) er en foolproof metode til et bedre helbred, helt i tråd med vores biologiske profil? Det er måske ikke så enkelt som så.

I denne interessante artikel undersøger Stephanie Ruper de mange studier, der er lavet ang. IF. Hun klarlægger, hvorledes der er kønsmæssig forskel på effekten af IF - faktisk viser det sig, at mænd trives med IF, mens studierne afslørede, at kvindernes stofskifte led under metoden; deres insulinsensitivitet øgedes ikke ligesom mændenes, og tværtimod dalede deres glukosetolerance

Stephanie Ruper beskriver også, at der forefindes en partiskhed i de videnskabelige studier inden for IF, hvor mændene er overrepræsenterede, og der faktisk ikke er ét eneste studie, som alene undersøger IFs effekt på kvinder - således er det et blindspot i den videnskabelige litteratur, hvor der ikke tages højde for, at mænd og kvinders biologi måske ikke responderer lige positivt på IF.

søvnløse hunrotter på jagt efter føde

Én af de artikler, jeg faldt over i 2013, da jeg researchede IFs effekt på kvinder, var denne ang. rotters reaktion på IF. Rotter er selvfølgelig rotter og ikke mennesker, men der er en grund til, at de ofte bliver udsat for forsøg, idet 97,5% af gnavernes DNA er lig menneskets. I dette studie viste det sig, at størrelsen på hippocampus forblev den samme upåagtet mængden af kalorieindtag blandt hanrotterne - derimod forandrede hunrotternes hjernekemi sig i tråd med ændringer i kalorieindtaget. Hunrotterne var således afhængige af et stabilt/tilstrækkeligt kalorieindtag for at bevare en afbalanceret hjernekemi.

Dette studie viser foruden, at hunrotter 'maskuliniseres' ved IF - deres cyklus stopper, de bliver mere aktive om dagen, de sover kun halvt så meget, fordi de søger efter føde, og de bliver ufrugtbare. Faktisk afslørede studiet,  at hunrotterne bl.a. blev afmagrede, at deres cyklus ophørte, at de gennemgik endokrin maskulinisering, fremviste forhøjet stressrespons samt forhøjet spontan aktivitet ved kalorierestriktion. Dette var ikke tilfældet for hannerne. Ved IF blev hunrotternes ovarier desuden mindre. Dette var ikke tilfældet for hanners reproduktive organer.

væsentlige forskelle på mænds og kvinders biologi

Kvinder har en biologisk profil, som tillader dem at bære et foster. Dette foster skal have de bedste betingelser for at kunne vokse og næres og forblive sundt. Måske derfor er kvinders hormonbalance så delikat og afhængig af et stabilt og tilstrækkeligt indtag af næring. Fortalere for IF forklarer, at mennesket i tusindvis af år ikke havde uafbrudt adgang til føde, og at det var meget normalt at gå en dag eller to uden at spise, mens et nyt bytte blev jaget. Men måske var det mændene, der netop begav sig ud på jagt og trivedes med at gå sultne, mens kvinderne forblev ved basen og samlede rødder og bær og intuitivt sørgede for at holde blodsukkeret stabilt og maven nogenlunde tilfreds. Én kan blot gisne.

Det er naturligvis altid vigtigt at mærke efter, hvad din krop kan lide, og hvad der giver mening for dig. Hvis du er kvinde og trives med IF, er alt som det skal være. Hvis du derimod har forsøgt dig med IF uden success eller bruger metoden nu uden egentlig at anerkende, at den måske ikke fungerer for dig, kan der være grund til at overveje at sadle om.

Har du prøvet Intermittent Fasting?


Kontakt Luca Sofia her.

luca sofia engen.jpg

Slut fred med din krop og bliv ét med dig selv.

 

Luca Sofia assisterer dig i at opnå balance og healing på det fysiske, psykiske og sociale plan gennem én til én sessioner. Du kan læse mere om behandlingerne her.