Har du hørt om Human Design?

hvad er human design

I lige så lang tid man kan spore, har mennesket anset stjerner og planeter for at være betydningsfulde på den ene eller anden måde. Så langt tilbage som for 25.000 år siden, noterede man sig månens cyklus og dennes påvirkning på verdens have og floder.

Den første organiserede og velstrukturerede udgave af astrologi opstod 2000 år før Kristi fødsel i Babylon (beliggende i et område af nutidens Irak.) I dag kender de fleste danskere deres stjernetegn og de overordnede, dertilknyttede karakteristika. Men kender du din Human Design type?

Human Design blev efter sigende kanaliseret af amerikaneren Ra Uru Hu i 1987 og er et system funderet på chakralærdommen, astrologi, Iching og the Kabbalah Tree of Life. Resultatet er et utroligt nuanceret, spændende og kompliceret system, indeholdende hvad der virker som uendelige mængder kombinantionsmuligheder og variabler til afkodning af både fysiske, psykologiske og sjælelige aspekter. Human Design lader os forstå hinanden på en helt ny og dybdegående måde, som ingen af de andre systemer helt inspirerer til.

Efter at have lært om Human Design og min type inden for systemet, er der virkelig meget, der er faldet på plads for mig. Da jeg for to år siden fordybede mig i Human Design og så tilbage på mit liv og menneskene i det, var jeg ét stort aha!

Jeg fik min første Human Design reading eller læsning for omkring et år siden af Sandy Freschi, som er specialiseret i typen Projectors (det er nemlig lige præcis min type.)

Med Human Design er der ikke ligeså megen tilgængelig information på nettet, som der fx er om astrologi, men man kan alligvel få en fornemmelse for sin type & strategi ved at udfylde denne BodyGraph (man behøver ikke skrive sig op med emailadresse.) Det er vigtigt at have så præcist fødselstidspunkt som muligt (samt fødselssted), da få minutter kan afgøre ens Human Design type.

 

Lidt om typerne

Inden for Human Design opererer man med fem hovedtyper. Disse er Generators, Manifesting Generators, Projectors, Manifestors og Reflectors. Hver type har en specifik strategi for at være i verden på mest harmoniske vis. Og dykker man endnu mere ned i Human Design, har vi hver især også personlige strategier foruden den overordnede strategi, der hører til ens egen type - men dette kan man blive klogere på ved at få læst sin BodyGraph af en Human Design Reader - man kan dog også komme langt med google.

 

Generators

Generators (også kaldet pure eller rene Generators) udgør ca. 35% af befolkningen. Det er mennesker, som har deres egne sakrale "motor", som det kaldes - de genererer deres egen energi, når de laver det, de elsker. Så kan de også blive ved i lang tid uden at trættes og kan fx have en arbejdsdag på 8-9-10 timer og stadig komme hjem energifyldte og friske - vel at mærke så længe, de bruger deres tid på noget, som de virkelig holder af og føler sig opfyldte af. De har en stor, omfavnende åben og indbydende aura, som er designet til at tiltrække livets mange gaver. Og lige præcis derfor er Generator'ens strategi at respondere - dvs. at vente på at noget viser sig i deres ydre miljø, som de så kan tage stilling til, om de ønsker det i deres liv eller ej.

Kendte Generators er John Lennon, Oprah Winfrey, Albert Einstein, Carl Jung & Deepak Chopra

 

Manifesting Generators

Disse energifyldte typer udgør også ca. 35% af befolkningen og ligesom Generators har Manifesting Generators (MG) det sakrale center defneret, som forsyner dem med store mængder energi - det er helt utroligt, så meget power disse typer har. MGs indsamler viden meget hurtigt og kan tit leve livet i zigzag og ikke lineært. Både Generators' og MGs strategi er at respondere, men MGs har mere igangsættende energi end Generators. MGs kan føle sig lidt konfliktfyldte, fordi de er et mix af Generatorens rolige og konstante energi og Manifesterens hurtige, kraftfulde energi. Derfor kan MGs også tage sig nogle omveje i livet, men det er den type, som kan udrette allermest i en livstid, når de formår at balancere de indre, modsatrettede strømninger.

Kendte Manifesting Generators er Jimi Hendrix, Sigmund Freud, Donald Trump, Martin Luther King & Mother Theresa.

 

Manifestors 

En type af ældre dato, som er ved at blive udfaset ligeså langsomt. Nu udgør Manifestors ca. 8-10% af befolkningen. Manifestors er fyldt med power - det er disse typer, som i forgangne tider var ledere og diktatorer - dirigerende deres mange arbejdere (Generators & MGs) eller slagets gang. Manifestors siges at være meget selvstændige og uafhængige. Det er også den eneste type, som kan igangsætte projekter i overensstemmelse med deres design, hvor alle andre må vente på at respondere (Gs og MGs), på at blive inviteret (Projectors) eller en hel månecyklus (Reflectors). Med deres powerfyldte auraer kan manifestors skabe store bølger omkring sig og enorme forandringer i samfundet. Er de i harmoni med sig selv, kan de sætte ind med en gedigen indsats for at gøre verden til et bedre og mere fredeligt sted. Selvom de har så megen personlig styrke, har Manifestors stort behov for hvile, de har nemlig en anden type energimotor (halsen) end Gs og MGs (sakralcentret). Manifestors strategi er at informere; når de informerer deres omgivelser om de initiativer, de har i sinde at tage, møder de mere flow og medvind.

Kendte Manifestors er Paul McCartney, Jennifer Lawrence, Rachel Brathen (Yoga Girl), Johnny Depp & Jack Nicholson. 

 

Projectors

Udgørende ca. 18-21% af befolkningen er projectors dét, som kaldes en "non-energy type" (en ikke energi-type) - ligesom Reflectors - og heri ligger, at i modsætning til Gs, MGs og Ms, genererer Projectors ikke deres egen sakrale (livs)energi på stabil vis. Dette betyder ikke, at Projectors tager andres energi; tværtimod betyder det, at ligesom en fjer bevæges af vinden eller en gummiand rider på havsens bølge, ligeså svæver Projectoren på de energistrømme, der skabes af energityperne. Projectors er her ikke for at arbejde i ordets traditionelle forstand, som energityperne - de er her for at guide og vejlede netop de typer. De er så at sige morgendagens ledere, hvor Manifestors er forgangne tiders ledere. Projectors strategi er at anerkendes og vente på invitationen til de store ting i livet. De skal altid inviteres, når det kommer til jobs, relationer og bolig. Projectors har en meget distinkt aura, som er designet til at blive anerkendt og set af de, som kan få gavn af Projectorens guidning, vejledning og visdom. Det er essentielt at få invitationen, fordi den sikrer, at Projectoren giver sit bidrag til mennesker eller projekter, som kan tage imod visdommen og sætte pris på den.

Kendte Projectors er XXXTENTACION, Barack Obama, Natalie Portman, Kanye West & Ariana Grande.

 

Reflectors

Kun omkring 1% af befolkningen er Reflectors. Disse individer er helt åbne i alle energicentre og skaber - ligesom Projectors - ikke deres egen livsenergi. Da Reflectors er helt åbne, kan de spejle de omgivelser/samfundet, de befinder sig i eller de mennesker, de er tæt på. Det er den type, som evner en særlig type visdom, fordi de har så stor åbenhed på alle planer og vitterligt viser omverdenen, hvordan det står til. Det er resiliente typer, som dog er afhængige af et nærende miljø, fordi de skifter karakter som en kamæleon alt efter omgivelserne. Reflectors strategi er at vente en månecyklus (28 dage) med at træffe store beslutninger, fordi Reflectorens design er knyttet til månens energi. En anden vigtig del af en Reflectors strategi er at tale med andre om deres beslutning, mens de lægger mærke til, hvad de selv siger - det er igennem interaktionen med andre mennesker, at de lærer om sig selv, og om hvad de kan lide og ikke lide. Ligesom Projectoren skal Reflectoren helst sove alene og helst indtage sine måltider alene for virkelig at kunne regenerere og rense sig for andres energier.

Kendte Reflectors er Sandra Bullock, Teal Swan, Jordan Younger (The Balanced Blonde) & Hugging Amma. 

De forskellige auratyper.

De forskellige auratyper.

Så meget giver mening for mig i lyset af at være Projector. Kender du din type inden for Human Design?


Hvis du har lyst til at dykke ned i dit eget Human Design og lære om din specifikke energitype, den unikke måde du bedst træffer dine beslutninger på med udgangspunkt i din krops særlige visdom, den livsstrategi du med fordel kan anvende for at komme i dit bedste flow, dit livstema, dine ressourcer, styrker og svagheder - fysisk såvel som psykisk samt hvordan du bedst manifesterer med udgangspunkt i dit design - og meget MEGET mere, kan du booke en reading herunder.