Energityper inden for Human Design

energityper inden for human design.jpg

Inden for Human Desing taler man om fire energityper (og en undertype.) Der er reflectors, projectors, generators+manifesting generators og manifestors. Energitypen inden for Human Design er ligeså overordnet som fx soltegnet inden for astrologi. Der er et væld af nuancer i dit design, som gør din farvepalette helt og aldeles unik - en hel bog kunne forfattes om dit ganke særlige design. Derfor kan det være gavnligt at få læst sin chart ved en Human Design reader, som ser synergierne og kan skabe overblik og håndgribelighed.⠀

Alligevel kan vi få rigtig meget ud af alene at kende vores energitype & den dertilhørende strategi, for selvom typen kun er en del af vores design, er den så at sige fundamentet. Vores specifikke type fortæller os, hvordan vi bedst bruger vores energi, hvordan vi udveksler energi med andre, hvordan vi kan optimere vort velbefindende (både fysisk, psykisk og socialt) og skabe mere balance i vore liv. Type og strategi fortæller også, hvordan vi får mere flow, hvordan vi kan ære vores sande natur og kaster lys på en del af, hvad vi har i sinde at bruge dette liv på. Din energitype er et rigtig godt sted at starte, hvis du er nysgerrig på Human Design - også selvom det blot er en lille del af det strålende, nuancerede, farverige billede, som er dig.⠀

Human Design hjælper os med at finde ind til den vi er allerinderst inde. Helt derinde hvor vi er aldeles uberørte af de begrænsende relationer, overbevisninger og påvirkninger, vi alle har samlet gennem tilværelsen. Det er så at sige et blueprint eller den plantegning, du har valgt for dette liv.

GENERATORS

Generators (også kaldet pure eller rene Generators) udgør ca. 35% af befolkningen. Det er mennesker, som genererer deres egen livsenergi, når de laver dét, de elsker. Når de beskæftiger sig med dét, som lyser dem op, kan de blive ved længe tid uden at trættes. De kan fx have en arbejdsdag på 8-9-10 timer og stadig komme hjem med overskud - vel at mærke så længe, de bruger deres tid på noget, som de virkelig holder af og føler sig opfyldte af. De har en åben, indbydende og magnetisk aura, som er designet til at tiltrække livets mange gaver. Og lige præcis derfor er Generator'ens strategi at respondere - dvs. at vente på at noget viser sig i det ydre miljø, som de så kan bruge deres mavefornemmelse (som kun svarer ja og nej) på at respondere på.

Kendte Generators er John Lennon, Emily Clarke, Oprah Winfrey, Albert Einstein, Carl Jung & Deepak Chopra

MANIFESTING GENERATORS

Disse energifyldte typer udgør også ca. 35% af befolkningen og ligesom Generators har Manifesting Generators (MG) forsyner deres sakralcenter dem med uanede mængder energi - det er helt utroligt, så meget energi disse typer kan have. Både Generators' og MGs strategi er at respondere, men MGs har mere igangsættende energi end Generators. MGs kan føle sig lidt konfliktfyldte, fordi de er et mix af Generatorens rolige og konstante energi og Manifesterens hurtige, kraftfulde energi. Derfor kan MGs også tage sig nogle omveje i livet, men det er den type, som kan udrette allermest i en livstid, når de formår at balancere de indre, modsatrettede strømninger.

Kendte Manifesting Generators er Jimi Hendrix, Scarlett Johansson, Justin Bieber, Sigmund Freud, Donald Trump, Martin Luther King & Mother Theresa.

MANIFESTORS 

En type af ældre dato, som er ved at blive udfaset ligeså langsomt. Nu udgør Manifestors ca. 8-10% af befolkningen. Manifestors er fyldt med power - det er disse typer, som i forgangne tider var ledere og diktatorer - dirigerende deres mange arbejdere (Generators & MGs) og slagets gang. Manifestors er som regel meget selvstændige og uafhængige. Det er den eneste type, som kan igangsætte projekter i overensstemmelse med deres design, hvor alle andre må vente på at respondere (Gs og MGs), på at blive inviteret (Projectors) eller vente en hel månecyklus (Reflectors). Med deres powerfyldte auraer kan de skabe store bølger omkring sig og enorme forandringer i samfundet. Er de i harmoni med sig selv, kan de sætte ind med en gedigen indsats for at gøre verden til et bedre og mere fredeligt sted. Selvom de har så megen personlig styrke, har Manifestors stort behov for hvile; de henter nemlig deres energi fra en anden energimotor (halsen) end Gs og MGs (sakralcentret). Manifestors strategi er at informere; når de informerer deres omgivelser om de initiativer, de har i sinde at tage, møder de mere flow og medvind.

Kendte Manifestors er Paul McCartney, Kris Jenner, Frida Kahlo, Adolf Hitler, Rachel Brathen (Yoga Girl), Krishnamurti & Jack Nicholson. 

PROJECTORS

Udgørende ca. 18-21% af befolkningen har vi typen projectors. Projectors er dét, som kaldes en ikke energi-type - ligesom Reflectors. Dette betyder, at i modsætning til Gs, MGs og Ms, genererer projectors ikke deres egen livsenergi. Dette betyder ikke, at projectors tager andres energi; derimod betyder det, at ligesom en fjer bevæges af vinden eller en gummiand rider på havsens bølge, ligeså svæver projectoren på de energistrømme, der skabes af energityperne. Projectors er her ikke for at arbejde i ordets traditionelle forstand, som energityperne - de er her for at guide og vejlede andre. Manifestors er forgangne tiders ledere, og projectors er den nye type guides, menneskeheden lærer at bruge. Projectors strategi er at genkendes og vente på invitationen til de store ting i livet. Der skal være en åbenhed (invitation) og en genkendelse af projectorens energi, før projectorens evner kan komme til sin ret. Projectors har en meget distinkt aura, som er designet til at blive "genkendt" og set af de, som kan få gavn af deres guidning, vejledning og visdom. Det er essentielt at projectoren er velkommen, for det sikrer, at den giver sit bidrag til mennesker eller projekter, som kan tage imod visdommen og sætte pris på den.

Kendte Projectors er Barack Obama, XXXTentacion, Taylor Swift, Marilyn Monroe, John F. Kennedy, Kanye West, Kid Cudi, Big Sean, Ariana Grande & Osho.

REFLECTORS

Kun omkring 1% af befolkningen er Reflectors. Disse individer er udefinerede eller åbne i alle ni energicentre og har dermed - ligesom projectors - ingen definition i sakralcentret. Dermed generer de heller ikke deres egen livsenergi. Fordi Reflectors er helt udefinerede, kan de spejle de omgivelser/samfundet, de befinder sig i eller de mennesker, de er tæt på. Det er den type, som evner den allerdybeste visdom, fordi de har så stor åbenhed på alle planer. Men det er også de typer, som er allermest afhængige af et nærende miljø, fordi de skifter karakter som en kamæleon alt efter omgivelserne. Reflectors strategi er at vente en månecyklus (29 dage) med at træffe store beslutninger, fordi reflectorens design er knyttet til månens energi. En anden vigtig del af en reflectors strategi er at tale med andre om sin beslutning, mens man lægger mærke til, hvad man selv siger - det er igennem relationen til andre mennesker, at reflectoren lærer om sig selv. Ligesom projectoren skal reflectoren helst sove og indtage sine måltider alene for virkelig at kunne regenerere og rense sig for andres energier.

Kendte Reflectors er Sandra Bullock, Teal Swan, Jordan Younger (The Balanced Blonde) & Hugging Amma.