Hvordan slipper man sin frygt?

frygt

FRYGT. Frygt er en del af dét at være menneske. Man kunne endda sige, at frygt er egoets sprog (og amygdalaens) og et evolutionært led i at sikre vores overlevelse.

Iflg. Human Design har vi alle valgt nogle helt specifikke (forskellige) typer frygt i dette liv - ikke for at lide i fastfrosset angst, men for at HELE vores frygt. For at opløse den.

Det pudsige er, at vores frygt tit relaterer til vore talenter. Lidt som om, det er to sider af samme mønt: Du får en særlig gave med, men i samme ombæring får du mulighed for at opløse gammel smerte forbundet dertil.

Et eksempel: Jeg har iflg. mit Human Design talent for at spotte mønstre og trends og være på forkant med, hvor verdens strømme så at sige bevæger sig hen. Denne energi skabes hos mig på baggrund af en dyb, cellulær forståelse for, hvad der har virket i fortiden/fortidens lærdom. Hvilken frygt hører til denne kompetence? You guessed it - frygt for fortiden! Én af de typer frygt min sjæl har valgt at arbejde på at opløse i dette liv, er frygten for at fortiden skal gentage sig (ubehageligheder i fortiden.)

Det er enormt gavnligt at have ord for og lys på min frygt, for så kan jeg bedre identificere de forskellige typer, når de er på spil, i stedet for at lade mig styre af dem og tage dem for sandheden. 🌱⠀

Frygt er ikke en fejlprogrammering eller noget, der skal bekæmpes med hård hånd - den tjener et formål - eller HAR tjent et formål engang tilbage i vore forfædres DNA. Når vi bliver bevidste om, hvad vi egentlig er bange for, bliver det lettere at tage frygten i hånden, integrere den og fortælle den, at det hele nok skal gå. Og så ellers leve sit liv med personlig frihed til at lade sit lys skinne 🌤 Hvad er du bange for?