Psykomotoriske Behandlinger

Jeg ser klienter i individuelle forløb - både ansigt til ansigt og online.

Klienter med autoimmune problematikker kan med fordel læse denne beskrivelse også.


Individuelle sessioner

Individuelle sessioner består af terapeutisk samtale, kropsterapi & øvelser. Denne holistiske tilgang støtter dig i at mindske stress, opnå større fysisk og psykisk velvære, og assisterer dig i at leve et liv med overskud - fri til at være den mest fuldendte, autentiske udgave af dig selv.

Gennem terapeutisk samtale, specialdesignede øvelser, kropsterapi (manuel behandling) og livsstilsoverblik assisteres du i at:

 • nære og støtte nervesystemet, det endokrine system, fordøjelsessystemet og immunforsvaret til optimal funktion og aktivere kroppens selvhelende egenskaber

 • skabe energi, rum og plads til nye handlemåder både kropsligt, psykisk og socialt

 • opløse blokeringer - fysiske, som psykiske - der hæmmer dig i at leve dit mest optimale liv

 • forstå din krops signaler og imødekomme dem

 • opleve sammenhængen mellem krop og sind og anvende de ressourcer, som ligger i forståelsen af denne sammenhæng

 • træffe livsstilsvalg, der gavner din helbredsmæssige udvikling


Online sessioner

Online sessioner møder dig lige dér, hvor du er, uden at du er nødt til at troppe op i min praksis i København. Ved de online sessioner arbejder vi med den psykomotoriske tilgang gennem kropsterapeutisk samtale, psykomotoriske øvelser samt livsstilsoverblik. Det kan være gavnligt at arbejde videre med øvelserne på egen hånd, så du fortsat skaber de bedste resultater for dig selv.

Ved de online sessioner har vi særligt fokus på dét, som fylder hos dig gennem den terapeutiske og coachende samtale. De kropsterapeutiske øvelser tager afsæt i dit fokuspunkt og inddrager både krop og psyke, da jeg møder dig ud fra en forståelse af, at krop og psyke hænger sammen. Online sessioner støtter dig i at:

 • skabe energi, rum og plads til nye handlemåder både kropsligt, psykisk og socialt

 • opløse blokeringer - fysiske, som psykiske - der hæmmer dig i at leve dit mest optimale liv

 • forstå din krops signaler og imødekomme dem

 • opleve sammenhængen mellem krop og sind og anvende de ressourcer, som ligger i heri

 • træffe livsstilsvalg, der gavner din helbredsmæssige udvikling


Autoimmun trivsel for børn

Det kan være en særligt stor udfordring for børn at få en kronisk diagnose - især en autoimmun sygdom, som kan virke diffus og uhåndterbar, fordi den ofte er "usynlig." Derfor kan det være en hjælp for barnet at modtage psykomotorisk terapi og dertil af en terapeut, som har egne erfaringer med en autoimmun sygdom, og som er uddannet til at støtte barnet i processen af forståelse og accept af sygdommen. 

Den kropsterapeutiske behandling er fordelagtig for barnet, idet behandlingen hjælper barnet til at slippe stress og spændinger samt støtter kroppens egne regenerative egenskaber, som er alfa og omega i tilfældet af en autoimmun sygdom.

Terapi for børn støtter barnet i at:

 • trives med den autoimmune sygdom - fysisk, såvel som psykisk

 • regnerere, slippe stress & spændinger

 • føle sig set, hørt og forstået i noget, som kan opleves ensomt og isolerende

 • finde handlemuligheder frem for begrænsninger

 • opnå forståelse for sygdommen

 • slutte fred med kroppen og opnå et omsorgsfuldt forhold til den

 • accept og slutten fred med evt. at føle sig anderledes + have særlige behov


Navn *
Navn