Lumination med Luca Sofia

lumination.jpg

Udfold din autenticitet & forstærk din personlige frihed

Lumination • En potent, terapeutisk treenighed bestående af psykomotorisk terapi, manifestation & Human Design, som oplyser det underbevidste, støtter i udfoldelse af autenticitet og forstærker din personlige frihed.

Her er en uddybende podcastepisode ang. denne unikke proces.

Lumination er, hvad jeg har navngivet min unikke tilgang til fysisk & psykisk heling, fordi en stor del af det terapeutiske arbejde handler om at bringe skygger, traumer, begrænsende overbevisninger og andet hengemt materiale frem i lyset for transformation, integration og heling. En anden stor del af arbejdet handler om at projektere nævnte autenticitet og personlige frihed ud og skinne sit lys klart og tydeligt, som dén, man virkelig er. Resultatet er sand magnetisme & manifestation, ultimativ personlig frihed og skinnende autenticitet.

Som nævnt, indeholder Lumination overordnet set tre vigtige komponenter: Human Design, manifestation & psykomotorisk terapi.

Human Design tilbyder en fundamental og ubegrænset forståelse for, hvem man er, og hvordan man er designet til at udveklse energi med omgivelserne. Manifestation er kompasset, vi bruger til at skabe vort liv intentionelt på baggrund af integreret, autentisk selvværd. Psykomotorisk terapi & hypnomeditationer bruger vi til at bringe skygger frem i lyst for integration, til forløsning af traumer og til opløsning af knuder i krop og underbevidstheden.

Lumination er en proces - derfor er disse sessioner kun tilgængelige ved indgåelse i et forløb på minimum tre sessioner, hvor den første session er en Human Design reading.

 
 

Du kan læse mere om hvert enkelt element herunder.

Human design readings

Psykomotorisk Individuel behandling

manifestation